Natura

 

Dlaczego fotografujemy obrazy natury? 

Pewnie z zachwytu, jaki w nas budzi.... Ten dość specyficzny rodzaj afirmacji powoduje, że w każdej chwili na całym świecie powstają miliony zdjęć. Mimo tej świadomości warto się jej przyglądać, wciąż ją obserwować, bowiem dzięki temu budzimy swą własną wrażliwość...